Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Dat u de volle mand min onderwege weeg',
Dan die gij door liet zand naar huis droegt ligt en leég.
Wijkt iemand onder u noch voor gevoel noch reden.
En noemt hij met geweld het oude, lieflijk treden,
Het nieuwe, onlijdelijk; — hoort wijven, 't gaat u aan.
De duinkant ftaat u vrij, gij moogt hem wel begaan.
Gaat, duwt er door en door, het zij een zoet vermaken.
Maar, ware ik in 't bewind, men zou u hier bewaken.
En kwaamt gij eens de ftraat te roeren met een' voet
Men keurde mand en viscli den tollenaar verboet.
Gij goede tollenaar, die 't fluiten en ontfluiten
Wel wettiglijk verkoopt, voor ftuivers en voor duiten,
Pas op uw eigen regt, tol alle wiel en been;
Maar onder wiel en been laat Schevening met vreèn,
't Is wel beftede gunst, men mag ze niet befnijden.
Ook zal u geen gebrek van wandelen of rijden
Ooit treffen, op het nu door fteen verborgen zand.
Zoo lang de woeste zee zal woelen tegen 't ftrand.
Maar wilt gij tusfchen ons, vier oogen en vier ooren.
Een' nieuwen overflag van wat meer voordeels hooren?
3