Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Zeeburen, arm geflacht tot flavemij geboren,
Was u dat zeggen ernst, zoo moet gij ernftig liooren
Wat ik in ernst verliaal, en u te liooren ftaat :
Uw voeten bragten mij op 't denkbeeld van deez' ftraat;
Uw hoofden ook niet min: ik zag ten allen tijden
Hun zware dragten aan met innig medelijden.
En 't fclieen mij wel zoo klaar als heldere middagzon,
Dat ieder fchuldig was tot 't geen u helpen kon.
Daar deden 't met hun betirs, en mooglijk onder dezen
Als 't pas gegeven heeft, heb ik wel 'willen wezen.
Maar uw noodwendigheid te keeren in vermaak,
En uwen last in lust, hield ik een beter zaak.
Verbant toch uit uw hart ondankbare gedachte;
Gij, kinderen, waart het toch waar ik ze 'tminst van wachtte:
En over kous en fchoen, en blooten voet, en al,
Zlijt gij met mij te onvreen; — 't is onverdiende gal-
't Was dubbel welgemeend, en beter uitgevallen
Denkt hoe gij zijt en waart, het moet u wel bevallen;
Scheelt zingen uit de borst, en ftenen niet van een.
En dribb'len over ftraat, van door het zand te treén;
Het zachte pad viel hard, daar valt geen zeggen tegen,
Nu valt het harde zacht: gedenkt eens wat een zegen,