Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Voor overlast in *t oog, zijt gij het dorre duin
Van ouds niet moe gezien, en kan u dan geen tuin
Geen enkel wandelpad volkomenlijk genoegen.
Zoo aan dat wandelpad zicli geene lijsten voegen.
Van hagen daar veeltijds geen nut mee wordt gedaan,
Terwijl er bloem en kruid als door verfcholen ftaan.
En is het daar zoo goed, het fchoon gezigt te weren,
En is het hier zoo kwaad het leelijkfte te ontberen,
Lijdt met beleefd geduld wat hier te lijden is.
Dewijl dit lijdens eind niet dan verblijden is.
*t Zijil gunften die ra' u doet, aanvaardt ze maar ten beste:
Onwijzen gaan ondiep, welwijzen zien op 't leste,
Maar neemt, de wandeling valle u eens niet te zoet:
Wij weten hoofd voor hoofd dat elk eens fterven moet;
En van dat fterven fprak een wijze in oude dagen:
Is 't Üerven niet te zwaar, zoo kan ik 't hgt verdragen.
Zoo 't zwaar te dragen is, het is ten minften kort.
En dat 's dezelfde troost die hier gegeven wordt.
Twee vierden van een uur zijn haastig omgeloopen;
Wie zou voor dat verdriet die vreugd niet willen koopen.
En is 't u hier wat eng, van d*een tot d*anderen kant,
Straks fchept gij rijkelijk uw' adem aan het ftrand.