Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
En altijd -was 't mij lief, en fieeds kwam 't mij te pas
's Lands dienst te vorderen met wat ik wist of was;
En wie zicli immermeer daarin dorst laten zoeken.
Verdiende nooit rapier te liandelen of boeken.
Ontbrak 't aan (leutelen, fmits haakwerk kwam te baat.
Ter oopning van de kas, waar Scheveninger ftraat
Niet lag in 't mulle zand, maar in papier begraven,
Met al den omQag meè, die haar mijn zorgen gaven;
En 't fprekende papier werd zoo beleefd onthaald.
Als vriendelijk verfcliaft, daar was ik meé betaald.
't Gevolg was zoo wij 't zien. Heil zij den wijzen Raden;
Die 't kind verlieerlijkten met velerlei Ceraden:
Zij zijn zoo geestig, zoo voorzigtiglijk befteed.
Dat hij die dit niet looft, wel zelf niets loflijks weet.
Men damt rivieren in met wederzijdfche dijken.
Om woesten overvloed van wateren te ontwijken;
Hier wordt zoo de overloop van beest en onverlaat,
Met dijken wederzijds gehouden van de ftraat.
Wat is uw ongemak, bedillers, in 't bekrammen
Van 't uitzigt van eertijds; wat doen u groene dammen