Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Hoe komt liet ijdel nieuw bij menfchen zoo bemind,
En tot een dienftig nieuw elkeen zoo ongezind?
Zoo hoeft er flechts een droom van dartele geburen,
Die onze kleederdragt bij dagen en bij uren
Aan nieuwe fnippVen snij, van d' een' aan d' and'ren dag
Ziet men er zoo niet uit, zoo als men gistren zag:
Maar fpreek van inlandsch nieuw, van vaderlandfche vonden,
Die vorderen jaren tijds eer ze iemand kunnen monden.
Dat is mijn lot geweest, na lange jaren tijd,
Verloste vaderland zich zeiven van \ verwijt
Van al te trage zuclit tot nieuwe nuttigheden,
Of nutte nieuwigheid: dat voor zoo lang geleden,
Dat altijd rede was, maar dwaasheid werd geacht,
Toen 't ongeziene kind (i) ter wereld was gebragt.
Men zocht het in de wieg daar 't eertijds was geboren;
Het was er niet te zien: ]Men wou den vader hooren,
« Hij was veel mijlen ver van *t noorden om de zuid:
Maar met beleefd geweld van brieven vond men 't uit.
Wat zou daartegen ftaan? al 't vorige verachten,
Verachtte ik even gaarn als droomige gedachten,
(i) Ili) bedoelt zijn opstel orer den straatweg, boven op bl. i3 vermeld.