Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
. En dan den luister van dien luister, onzen Haag,
Ja, mijne van de wieg, waar ik mijn roem op draag;
Ik zeide, geen vermaak van alle de vermaken
Van in en om den Haag en zoude dit genaken;
Ik zeide, geen gemak ware ooit zoo wel belteed
Als onx arm Schevening te helpen uit het zweet;
Ik zei, gewisfe wmst was uit het werk te malen,
En, kwam het op de baan hoe en van waar te halen?
Mijn armoe ftond er voor, ik wou de man wel zijn,
Vond men geen beurs gereed, men zocht het in de mijn',
Op redelijk befprek, dat niemand zou bezwaren.
En doen mij fchade ontgaan en nog wat overfparen.
Maar om geen eigenbaat te fchijnen na te gaan,
Ontleedde ik heel 't gelieim van al mijn overflaan.
En gaf het ftad en ftaat, en wie het waar', te kiezen.
Bij mogelijk gewin, geen mogelijk verliezen:
En wat er tegen viel te denken, wierp ik neer,
En blies 't gewigtigfte daar henen als een veer.
Ten overvloed verfcheen liet fclierpst van mijn geweren,
Ik zocht het ongeloof met dichten te bekeeren:
Dat wist ik bij de proef dat rijmens zoete magt
Veel harten, meer dan drang van redenen, verkraciit.