Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
En vragen vraag op vraag, wie, wat, waarom en hoe,
En wat ik vraag en vraag, zij worden kwaad noch moé.
i\Ljn le^er is 't hier bei, zoo 'k ligtelijk vermoede:
Ik voelde 't bij mij zelf; maar, houd het mij ten goede,
Daar viel geen houden aan: als 't hart van onder blaakt,
Dan flaat de vlam ligt uit, de tong wordt wel befpraakt.
Genegenheid flaat door, en is niet meer te dwingen
Dan in een vrijers mond, het fpreken en het zingen
Van die zijn hart bezit. En, Lezer, wees vast blij,
't Zal wel gevochten zijn, geraakt gij liiermeè vrij.
'kHeb mij ten deel voldaan, om op mijn pad te keeren,
Als ik geen harten zag met fpreken te overheeren,
Beftond ik 't met de pen, die, als 't mij heeft beliefd,
IMijn fchrijvers onderwind niet noode heeft geriefd:
De moeite die ik deed, was dacht mij 't doel wel waardig,
'k Bragt dan mijn leger uit, en maakte het flagvaardig.
En plaatfte 't op 't papier, zoo veel en ver mij docht.
Daar 't üaan of werende, ten beste gelden mögt,
'k Zei Scheveninger ftraat was een beftaan vol eeren.
En geen zoo heerlijk ora 's Lands luister te vermeéren,