Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Waardoor de fterflijkheid zich zelf hier overleeft,
En van de onfterflijkheid wat voorfmaaks heeft en geeft.
O dooden, die zoo leeft, en na dit halve fterven.
De gansche wereld roept om van het uwe te erven,
(Want of het goed gerukt, geplukt, geëigend wordt.
Bij duizenden, zoo valt de boedel nooit te kort.)
O dooden die nog zijt, o boeken die ik eere.
En zoo. gemaklijk en zoo gaarne meé verkeere,
Hoe komt ge mij te fta, die 't ijdele gerucht
\'an dagelijksch geklap, noch vreugde geeft, noch vrucht.
Waar ik mij lienen wende, ik vind helaas, mijne ooren
Zoo veel onlijdelijks gedwongen aan te liooren.
Dat ik het fchuw en vlugt, en berg mij onder u:
Want fchoon de wereld eer niet wijzer waar dan nu,
(Ik vrees zij was 't nogtans; en zie geen fterren lichten.
Die het niet pasfen zou voor vroegeren te zwichten)
Dit weet ik; wat papier bevolen is geweest.
Was zekerlijk de vrucht van een' bedaarden geest:
Die fchrijver zat er toe, en waar' het in 't vermogen
Van zijn vernuft geweest, zich zeiven te overpogen.
En doen meer dan hij deed, en beter dan hij fchreef,
't Had op 't papier geftaan: de fchaal hing regt en fcheef,