Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Onrede ftond er voor en onmagt ook misfcliien
Van mijn te weeke tong, om hun liet hoofd te bién.
Zoo maakte ik meerder zeils en paste fchoot te vieren,
Om in tij, maar voor wind, mijn haven te beftieren.
Ik kende mijn gebrek en mijne onmondigheid.
Ik hoopte dat mijn hand "wat bondiger befcheid,
En meerder nadruk zou, en meerder indruk geven;
Ten minfte het gefchrift den fchrijver overlevin (i),
En, als ik weg zou zijn, een wijs man die het las,
Van harte zeggen zou, dat het geen dwaasheid was.
Dat liebben ze vooruit, papieren; langer leven
Dan die hun *t leven gaf, zijn kind'ren, zijn naneven,
En 't uiterfte geflacht, wanneer die lang voorbij,
En ftof zijn in hun graf, zoo gaan papieren \Tij.
Dank zij de goede lièn die ze eerst te voorfchijn bragten,
Die gal, dat koperrood, dat linnen, en die fchachten,
(i) Dit ia oot gebeurd. Zie Bijlage B, bevattende het opstel van Huj-
gens over dien vreg; *t geen merkwaardig genoeg scheen om hierbij te voe-
gen, gelijk hij het ook achter den oorapronkelijken druk van het gedicht
heeft geplaatst.