Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Als de Etna met lijne ascli, van onderen getergd
Door de ingeüopen zee, of 't Napelfche gebergt?
Had ik geen heugenis van onze winterslagen;
'k Had heden wat gewrocht; men zou mij morgen vragen,
Waar is die harde weg, die klare klinkaart heen ?
Met zulken losfen zand, en wel zoo losfe reen,
Viel me oud en jong op 't lijf. Ik poogde mij te weren;
Ik pleitte, zand was zand, zand kwam, en zand kon keeren,
Het was noch fteen, noch ftaal, en zoo 't als ftaal of fteen,
Daar 't eens gedreven was, gepakt waar over een:
Dat 's Hage en Schevening, van over lange jaren,
Gansch ongenaakbaarlijk van een gefcheiden waren,
Met fpijtiger gebergt' door de opgepakte vracht.
Dan daar eens Hannibal zijn leger overbragt.
Dat onze heuvelen best fchenen te gelijken
Het dagelijkfche lot van armen en van rijken;
Altijd in 't ongewis naar 't ftormen van den tijd,
Dan weeldrig en vol op, dan kaal, en alles kwijt.
Maar 't pleiten ging niet aan: men leende mij geene ooren,
Schoon de overtuigingskracht der rede zich liet hooren,