Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wie dorst een ftukje ftaal zija fcliip, zijn goed, zijn leven,
Zijn wel- en kwalijkvaart zoo te heleiden geven,
Als 't nu gegeven wordt? wie daclit er dat een fteen
Dat ftaal begaven zou met oordeel fchier en reen,
Ora altijd even wijs, en ftevig vol bedaren,
En onbeweeglijkheid in alle wedervaren,
(Dat menfcben niet zoo doen) zijn oog\vit ga te liaan,
En zonder wankelen regt uit door zee te gaan?
De proef moest regter zijn; en nu zijn 't zoo veel proeven.
Dat we er geen reden van noch zoeken , noch behoeven.
Wie wist hoe zwavel, kool, en fteenzout (i) zamenzwol,
Eer 't uit een monnikshoofd, of uit een duivelshol
Ter wereld was gebragt? waar 't in dat hol gebleven,
Wat zouden duizenden^ fmts maar drie jaren, leven!
Wat ftreed men mannelijk en zonder vuil getier,
Ten minften in het diepst van \ water %Tij van vier,
En zonder blikfemÜag te vreezen als van boven!
Nu weet men 't bij de proef, en moet het wel gelooven,
(i) Stcemont t gewoonlijk tafpeter genaamd.