Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zijn Kmd beb ik gediend, zoo lang het God het leven (i);
Het Kindskind (2) blijf ik bij^ zoo lang het God wil geven;
En H Kind (3) gedoogen zal: de parel van zijn erf (4)j
Staat, zegt men, eenigzins op mijner dienften kerj^
En ftaat mij niet goedkoop; vier mijner laatfte jaren,
Door Ijoven vol gewoel, door bergen en door baren,
Door ftormen en zoet weer, zijn even doorgebragt,
Om \ eigendom des Kinds te brengen in zijn magt.
Of *t menfclien niet en deen, God heeft het willen loonen,
Hij heeft het midden op den middag (6) willen kroonen.
Sints ben ik moé geward, en *tvoegt mij wel gezegd,
Haal , Heer, in rust en vree uw* afgefloofden kneclit;
(1) 'Willem de II. na *5 vaders dood tot de regering gekomen en l eed»
ÏD i65o overleden.
(а) Willem de III. in 167a tot Stadhouder verheven.
(3) Hier bedoelt de Dichter weder Willem den III , gdijk hij vi)f ver-
zen Uger ook van het Kind spreekt; zoodat uit den samenhang hli{kt dat hij
alleen Kind schrijrt, om de herhaling van Kindskind te vermijden; ook is
bet met opzigt tot Willem III, niet ander« uit te leggen , daar deze kinderloos
stierf; noch ook ten aanzien van Hnjgens die toen te oud was om, zelfs wan-
neer Willem den III een zoon mögt geboren worden , op de bediening van
dezen te kunnen honpen,
(4) 't Prinsdom Oranje. Tot goed versland van deze en de zeven volg.
regels strekke de hierachter gevoegde Bijlage A.
(5) Kerf voor kerfstok: voorheen bij minder algemeene kennis van lesen
en schrijven hij winkeliers in gebruik, waarvan deze en zijn klant ieder een
stuk had, 't geen in elkaar sloot, en dus gekerfd werd, waardoor is het
borgen geen abuis of bedrog kon wezen.
(б) Zie Bijlage A.