Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XI
begaf y.ich daarop in April iö65 derwaarts, om er
uit 's Prinsen naam de openbare aangelegenheden te
regelen, eene zaak i>waarin," zoo als Biklerdijk
schrijft, »Huygens onvergehjkelijke diensten heeft
»bewezen, waarin zijn beleid, doorzicht, kennis
»van menschen en zaken, onvermoeidheid, trouw
'<en moed , gehjkehjk uitblonken;" en van welk be-
drijf hij in 't begin van zijne Zeestraat spreekt,
waaromtrent men eenig berigt vindt in de hierachter
gevoegde Bijlage onder Letter A,
Nadat Willem III in 1672 aan 't roer van Staat
was gekomen, zocht de nu 76 jarige Huygens zijne
rust, en verkreeg die in 't jaar 1674? na de zeldzame
langdurige dienst van twee en zestig; terwijl de
Vorst, in plaats van den verdienstelijken grijsaart, des-
zelfs zoon Constantyn tot zijnen Secretaris aanstelde.
Huygens sleet nu de i3 overige jaren welke hij
nog mogt beleven, in de kalme ruste van een wel-
besteed leven, s Zomers op het door hem in 't jaar
1646 gestichte en bijzonder geliefde Hofwijck, nog
<mder Voorburg te zien; 's winters in zijne woning
in den Haag, zoo men zegt, op den hoek van 't Plein
en de Korte Pooten, door hem in 1626 gekocht,
en door de zorg zijner vrouw in haar laatste levens
jaar, terwijl Huygens bij den Prins in 't leger was,
van voren geheel nieuw opgehaald.