Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Baerle, maar uit een ander geslacht (i), bij wien
hij vier zonen had en eene dochter, het kraambedde
van welke , deze door hem zoo teedergeliefde echt-
genoot, in 1637 ten doodsponde werd.
Niet lang te voren had hij de heerlijklieid van Zuyli-
cliem in Gelderland aangekocht, en komt sedert dik-
werf onder den naam van Heere van Zuylichem voor.
Kort na het overlijden zijner echtgenoot, werd
hem zijn zoon Constantyn tot ambtgenoot toege-
voegd. ]Va den dood van Prins Frederik Hendrik ,
ten jare 1647, bleef hij Secretaris bij Willem H,
en, nadat deze reeds iii i65o in den bloei zijner
jaren was afgesneden, bekleedde Huygens verschil-
lende gezantschappen gedurende de minderjarigheid
van Willem UI, die in i65i geboren werd.
In den jare 1661, nu ruim 65 jaren oud, werd
hij door de Prinsesse Weduwe Amelia , naar 't hof
van Lodewijk XIV afgevaardigd, ter handhaving
van de regten van den jongen Vorst op het Prinsdom
Oranje. Het gelukte hem, na bijna vier jaren on-
derhandelens, waaronder een paar reizen naar het
Engelsche hof, (zoo moeilijk was het ook toen, om
overmagt regten te doen eerbiedigen) den Vorst in
het bezit van dit Prinsdom te doen herstellen, en
(1) Verg. den Hoogl. Hofman Peerlkamp in 't aang.werk^ p. 150.