Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IX
Uit Engeland teruggekeerd sleet hij den winter te
s Hage, en ging in het voorjaar van 1619, nu onge-
veer 23 jaren oud zijnde, met den Heer Aarsens
van Sommelsdyk, Afgezant van onzen Staat naar
Venetien, derwaarts, door Duitschland en Zwit-
serland; van welke reis hij een dagboek hield in de
Fransche taal, 't geen nog in HS. aanwezig is (i).
Twee jaren later deed hij weder twee reizen naar
Engeland, als Secretaris van Gezantschap, en werd
in October 1624 door Koning Jacobus I tot Ridder
geslagen. Zijn vader die, na vijftigjarige dienst,
zijnen post aan zijn zoon Maurits mögt zien opdra-
gen, stierf kort daarop, en na weinig tijds werd
onze Constantyn door Prins Frederik. Hendrik tot
zijnen Secretaris aangesteld, Hoe overkropt van
bezigheden, vond hij in die betrekking nog tijd tot
zijne geliefkoosde uitspanningen. Hij bragt de
Psalmen op muzijk voor de cither, en deed ze te
Parijs uitgeven.
In den jare 1626 huwde hij Susanna van Baerle
of Barele, niet zoo als Scheltema in zijn Staatkundig
Nederland aanteekent, de zuster van Gasper van
(1) Zie denHoogl.HofmanPeerlkanipiQano.inserm.HugeDii,
pag. 142, lU en 148.