Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
zoo veel waarin men te vergeefs naar denkbeelden,
naar pit en merg zoekt, een enkel stuk van dieperen
zin, schoon dan ook in minder bevallig gewaad
gehuld, eene afwisseling die om 't ongewone welge-
vallig is: die zich meestal met ßaauwe kost moet
generen, zal een hartige maaltijd, al is dan de spijs
niet in allen deele naar de regelen der kunst gekookt,
niet onwelkom wezen.
Voorts hebben wij gemeend dat het niet kwalijk
zou passen, het Gedicht door een korte levensschets te
doen voorafgaan, en door een paar bijlagen te laten
volgen; van welke de eerste om haren zamenhang met
een merkwaardig tijdperk zijns levens, de andere om
hare betrekking tot het onderwerp des Gedichts, ons
toeschenen hare plaats niet gansch ongeschikt of on-
waardig te zullen bekleeden.
In die hoop waagden wij het, gewenschte Lezer,
dit Gedicht in dezer voege voor de pers gereed te
maken, en bieden het U aan, verwachtende dat Ge,
de moeite nemende om het te lezen, deze moeite wel
beloond zult vinden. Dat die verwachting ons niet
beschäme, maar dit stukje, de Zwanenzang van den
beroemden Huygens, dat genoegen geve, en dat nut
stichle , waarvoor het vatbaar is.