Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
verandering i>an spelling, omzetting \>an stroei'e re-
geb ^ of i>erandering van zulke ^ die thans te zeer
tegen rijm , taal of uitdrukking zondigden , voor het
lezend publiek bruikbaar trachten te maken ^ ons ten
regel stellende om in die veranderingen zoo spaarzaam
te zijn^ als eenigzins mogelijk scheen; het voorzigtiger
achtende om^ waar zidks niet wel te verhelpen was ^
zonder den zin geweld aan te doen, het liever te laten
staan dan soms een zinrijke gedachte voor eene reeks
ongelukkige stopwoorden of ledigen volzin te ruilen.
Uit dit oogpunt wenschen wij dat dit werkje worde
beschouwd ^ en roepen de toegevendheid van bevoegde
beoordeelaren in, overtuigd dat wij die in groote
mate behoeven ^ hij eenen arbeid^ waarin H verschil
van ieders bijzondere denkbeelden en invallen , zoo
velerlei verscheidenheid van bewerking gedoogt^ en
wij volgaarne belijden , dat anderen op vele plaatsen
gelukkiger zouden zijn geslaagd^ en er hier en daar
welligt nog velerlei kleinigheden zijn ontsnapt^ welker
verbetering overigens wel uitvoerlijk zou zijn geweest.
Dit laatste moge worden toegeschreven aan de naauw'
gezetheid om in alle verandering ten uiterste spaar-
zaam te werk te gaan^ opdat Huygens ^ Hujgens
blijven zou, en V berispelijke vinde gereede verschoo-
ning. Mogelijk geeft bij den grooten overvloed van
zoo veel beschaafds en zoetvloeijendsj maar ook van