Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
Dat zinrijkey ^t svelk zijne gedichten zoo wezenlijke
en blijvende waarde geeft^ is nogtans van zekere
stroefheid niet vrij te pleiten, en gaat voor den al te
voortvarenden of oppeivlakkigen lezer niet zelden ver-
loren, om deze reden hebben zijne werken nooit dat
algemeen gunstige onthaal als die van Cats genoten,
en hierom is hij zachtjes aan in die vergetelheid ge-
raakt, waarin hij hij de veroudering zijner taal en
manier meer en meer wegzinkt.
Dit scheen ons een verlies voor onze letterkunde;
jammer toch, als de lezenswaardigste denkbeelden om
eene min bevallige inkleeding zouden verloren gaan.
Eene vernieuwde uitgave van zijn werk, al ware
die ook met aanteekeningen voor een gemengd pu-
bliek, en niet zoo als die van Bilderdyk meer bepaal-
delijk voor Letterkundigen ingerigt, en voor deze
onwaardeerbaar, kon de doorgaande lezing niet ver-
aangenamen, er moest iets anders gedaan,
Rn zoo ontstond de vraag of het zulk een heilig-
schennis zou zijn 5 eens eene proeve te nemen van de
mogelijkheid om zulk een Dichter het ouderwetsche
kleed uit te trekken, en in een zoodanige nieuwe klee-
ding te voorschijn te brengen, dat hij zonder aanstoot
te lijden, in een fatsoenlijk gezelschap zou kunnen
verschijnen.
Ten dien einde hebben wij ^t oorspronkelijke door