Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
12. De Heer G doet eene uitdeeling van 480
Cents aan 8 Meisjes en 12 jongens, en
geefc aan 2 Meisjes zoo veel als aan 3 Jon-
gens ,. weet gij wel hoe veel Cents ieder
kind ontvangt? • .i
15. Men^ heefc aan 20 Officieren en 500 Solda-
- ten," voor bewezene dienscen, eene buiten-
gewone belooning van 77CO Gulden toe-
geftaan, cn bepaald, dac 2 Officieren zoo
veel moeten hebben als 5 Soldaten; men
vraagt, hoeveel elks aandeel bedragen zal.?
14. Drie kooplieden, A, B en C, hebben met
hunnen gemeenfchappelijken handel gewon-
nen 8720 Gulden: wanneer nu hun inleg
van dien aard geweest is, dat A van de
■winst zoo dikwijls i Gulden moet ontvan-
gen als B er 3 ontvangt, en B zoo menig-
maal 5 Gulden als C 6, hoe veel zal dan
elks aandeel van de winst bedragen?
15. Men begeert eene fom van 6500 Gulden on-,
der drie perfonen, A, B en C, zoodanig
te verdeelen, dat het deel van A ftaat tot
het deel van B .als 3 tot 5, en het deel van
B tot dac van C als 6 tot 11: men vraagt,
hoeveel ieders aandeel bedragen zal.?
16. Vier kooplieden, A, B, C cn D, hebben,
eenen gemeenfchappelijken handel gedreven,,
en daarmede gewonnen 7600 Gulden; naar
den aard van hunne compagniefchap moet
deze fom op zulk ecne wijze verdeeld wor-
den, dat het deel van Ä tot dat van B
■ ftaat ais 3 tor 2, het deel van B tot dat
van C als 4 tot 5, en htt deel van C tot
dat van ü als 7 tot 5: men vraagt, hoe
Teel ieders aandeel in de winst bedraagt?
n-