Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 59 )
onkosten tot de uitrusting op 84C0 Gulden:
zeg mij eens, hoeveel ieder van die foin
becaien" moet.
9. Drie kooplieden hebben eene fom van 48600
Gulden te zamen gebragt, om gemeenfchap-
pelijk handel te drijven; hec aandeel van A
bedraagt van Ö f en C komt de rest
toe: wanneer zij met dit geld winnen 22780
Gulden, hoeveel bedraagt dan ieders aan-
deel van de winst? — maar weet gij ook,
hoe veel ieders inleg geweest is ?
10. De vestingen A, B, C en zijn van gar-
nizoen voorzien; A heefc 1200, B i8co,
C 2400 en D 3000 manfehappen in garni-
zoen. Voor die vier vestingen heefc men
onder anderen gereed liggen, tot provian-
dering voor eenigen tijj, 280 Lasten gra-
nen en 3JÓ Vaten jenever: men vraagt,
hoe veel men daar van naar iedere vesting
behoort te verzenden, op dat de verdeeiing
geëvenrcdigd zy aan de menigte, der man-
fchappen, waaruit elk garnizoen bertaat ?
11. De tien navolgende perfonen, A, B, C,, D,
E, F, G, H, I en 'K, verpligt zijnde
eenen weg te onderhouden, waar nevens
hunne landeryen gelegen zijn, en die eene
lengte heeft van 3 Mijlen, komen overeen
om denzelven te beftraten: wanneer A van
den weg moet onderhouden 25 Roeden,
B 61 goeden, C 9 Roeden, D 76 Roeden,
E 15 Roeden, F 36 Roeden, G 45 Roeden,
il 10 Roeden, I n Roeden en fC 12 Roe-
den, en de kosten van het beftraten lóoco
Gulden bedragen, hoeveel moet dan tik
der genoemde perlonen betalen?
12, De