Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 58 )
knikkers neemt, Pief er er 5 cn er 7
ontvangt; zoo dat hunne aandeelen in re-
d.jn (taan als de getallen a, 5 en 7: men
vra-.gt, hoeveel ieders aandeel bedraagt?
3. Hoe /-al men een getal van 24750 Gulden in
vier gelijke deelen fcheiden,, die tot elkan-
der in reden ftaan als de getallen 3 ,5»
. en 9?
4. Tvvce kooplieden drijven handel, de eene legt
in 1275 Gulden, de andere 1680 Gulden;
zij winnen met dat geld 520 Gulden: men
vraagt, hoeveel ieder „van de winsr toe-
■ komt?
5. Drie kooplieden, A , B en C hebben tot
eenen gemeenfchappelijken handel zamen
gebragt, A 3000 Gulden, B 5400 Gulden
cn C 8900 Gulden; zij winnen daarmede
1580 Gulden: bereken eens, hoeveel ieder
van de winst toekomt.
6. Wanneer men met den gezegden handel 875
Galden verloren had, en men overeen was
. gekomen, om de compagniefchap te eindi-
gen, hoeveel moet dan ieder van zijn inge-
legd kapitaal terug bekomen?
7. Ter uitrusting van een fchip hebben A, B,
C, D en E ingelegd de volgende fommcn,
als: A 15000, B 120C0, C 11500, D 10903
en E 9000 Gulden; de voordeden, welke
hun dit fchip, binnen eenigen lijd, ople-
vert, kunnen begroot worden op 450C0 Gul-
den: hoeveel bedraagt dks aandeel in die
winst?
8. Drie reeders begeeren een fchip uit tc rtis-
ten, waarvan het aandeel van A bedraagt
J, vaa B I en van C J; men begroot de
on-