Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 57 )
Gulden had moeten verkoopen, hoeveel zou
men dan gewonnen of verloren hebben ?
55. De Heer K. ontvangt vier Balen koopwaren,
wegende N". i. Bruto 420 t8, No. 2. Bruto
375 ffi, 3. Bruto 418 ffi, en 4.
Bruto 425 ffi. Tarra voor iedere Baal, door
elkander , 15 g:; h^ koopt het të Netto voor
48 Cents en kort ii pCt. voor prompte be-
taling; doch heeft nog, bij den inflai«;, 4
zilveren Dukaten onkosten moeten maken<:
wanneer hij van deze waar eerst 625 Êg ver-'
koopt voor 65 Cents het ffi, en daarna, by
eene ryzing derzelve, het overige verkoopt
voor 75 Cents het ffi, en bevindt, dat Irij
12 ® ingewogen heefc, hoeveel heeft hij
dan in- hec geheel en hoeveel ten honderd
.. gewonnen?
§ 27. gezelschapsrekening.
Alvorens tot de bewerking van de volgende
voorbeelden over te gaan, kan men zich aan-
gaande de gronden, waarop die bewerking be-
rust , onderrigten in de gelders Cijferboek, de
e'en en veertiglle Les.
voorheelden tot oefening.
1. Men begeert het getal 560 in twee deelen
te fcheiden, die tot elkander ftaan als de
getallen 3 en 5: hoeveel zal ieder deel moe-
ten bedragen?
2, Hendrik, Pieter en Jan begeercn een getal
%an J40 knikkers zoodaniger wijze te ver-
deden, dat, zoo menigmaal Hendrik z
D 5 knii.