Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 56 )
het geheel en hoeveel ten honderd gewon-
nen heeft?
40. Iemand verkoopt eene partij tabak voor ié86
Gulden, en bevindt^ dat hij bij dezen han-
del 20 ten honderd gewonnen heefc: zeg
mij eens voor welke fom hij de gezegde
panij heeft ingekocht ?
ai. De Heer K. heefc irgekocht 5 Balen koffij-
boonen,"wegende No. i. — 275 ffi, <2. —
320 ®, NO. 3 _ 258 §g, N". 4. - 515 ffi;
en N°. 5 — 328 ffi-, hij betaalt voor die
Balen, door eikander, 95 Cents voor het
ffi: wanneer hij deze koffij weder verkoo-
pen wil met eene winst van 15 pCt., op
welken prijs zal hij dan het ffi moeten
ftelkn.?
sa. De Heer M. ontvangt cenige ftukken lin-
nen, te zamen . uitmakende 2^20 Ellen, en
betaalt daarvoor i lóoüulden, aismede aan on-
kosten 5 Zilveren Rijders. Na de.:elvc be-
hoorlijk gcfortecd te hebben, heeft hij 825
Ellen van de flechtfte, 956 Ellen .van"eene
middelmatige en de rest van de beste foort;
hij verkoopt de flcclitfte voor 55 Cents de
El, de middelmatige voor 65 Cents de Eh,
en de beste voor 85 Cents de £1: hoeveel
heefc hij in het geheel en hoeveel ten hon-
derd op dat linnen gewonnen.? *
eg. Iemand verkoopt een Last granen voor 3:^6
Gulden en wint daarmede 12 ten honderd:
bereken eens, hoeveel hij ten honderd zou
gewonnen of verloren hebben, indien hij
zich vcrpligt had gezien, om dat Last voor
!?i4 Gulden te verkoopen?
24. ï^Ji^ar zoo]men het voormelde Las: voor 500
Gul-