Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 54 )
koren betaald 12,480 Gulden, en dezelfde
partij weder verkocht voor 52CO zilveren
Rijders; zeg mij eens, hoeveel hij ten hon-
derd gewonnen' heeft ?
9. Een wijnkcoper ontvangt 22 Vaten wijn en
betaalt 45 Gulden voor i Vat, voorts nog
aan onkosten 24 Gulden 75 Cents: wanneer
hij hec Vat weder verkoopt voor 49 Gul-
den , hoe veel wint hij dan ten honderd ?
10. Wanneer men voor 75 Ellen laken betaalt
500 Gulden, tegen welken prijs moet men
dan dc BI verkoopen om 22 Gulden 50 Cents
op het laken te winnen?
11. Iemand heeft 1275 ffi koopwaren gekocht
voor 58 Cents het ffi, en nog 12 Gulden 45
Cents, onkosten moeten maken: bij den uit-
flag ontdekt hij, dat die waren befchadigd.
zijn , waardoor hij zich in de noodzakelijk-
heid gebragt ziet, om dezelve voor llecnts
52 Cents te verkoopen, ~ zeg mij eens,
hoeveel die koopman op de gezegde partij
verloren heeft.?
12. De Heer L. koopt 257CO fg vlas voor 60
Cents het ffi; hij kort voor prompte beta-
ling i-J pCt.: wanneer hij deze partij weder
verkoopt voor 75 Cents het ffi, hoeveel
wint hij dan ten honderd?
13. Men heeft eene partij koopwaren irgekocht
voor 45 Cents het en weder verkocht
voor 52 Cents het ffi, — hoeveel bedraagt
de winst ten honderd ?
14. Voor 25 Vaten olie betaalt men 2375 Gul-
den: voor hoe veel zal men de Kan moe-
ten verkoopen om 10 ten honderd te winnen,?
15. De Heer G. heeft gekocht 75 Vaten van
ze.