Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIGT.
iciding, äie Hj dit Rekcnloek behoort^ en on-^
langs by den Drukker dezes is uitgegeven, naar
mijn inzien gevoegelijk gebruik kunjien maken,^
Aangenaam was bet mij te vernemen, dat het
Eerße 6tukje van mijn Rekenhoek door verfchei'^
dene mijner medeonderwijzerswaa) dig gekeurd
werd y(jm van hetzelve in hunne Scholen gebruik
te maken, — dit heeft mij niet 'weinig aange-
fpoord or.ï dit Tvceede Stukjefpoedigingereed-
heid tz brengen. Met dankbetuiging zal ik
hnnne onderrigtende aanmerkingen ontvangen,
en bij eenen herdruk, zoo die mögt noodig zijn ,
toontn ^ dat ik gaarne het mijne on? beter geef,
Alogt ook dit Stukje niet geheel ongefchikt
yeor de jeugd bevonden 'worden ^ zulks zou mij
de beste belooning voor mijne moeite aanbrengen,
i
J'lillegcrsberg^ W. VAr^ den iiopnaard,
den Julij 1817.
T A F r. L