Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 ) .
Rabatterende 8 perCt., vraagt men, hoeveel hy
terltond zal moeten tellen?
7. Iemand koopt 2500 fg thee, en moet voor
I fg betalen 6 Gulden 5 Cents: wanneer hij
die thee niet dan na verloop van een jaar
behoeft te betalen, maar liever die fchuld
terftond wil afdoen, mits Rabatterende 8 pCt.,
hoeveel bedraagt dan de fom, die hij dade-
lijk moet voldoen?
§ 24. TARRA.
Wanneer gij aangaande de bewerking van de-
zen regel van uwen onderwijzer eenige onder-
rigting gevraagd en bekomen hebt, dan kunt gij
tot het berekenen overgaan van de volgende
VOORBEELDEN TOT 0EFENIKG.
1. Hoeveel bedraagt de Tarra en het Netto ge-
wigt van 758 ® Bruto tegen 6 fg 2'arra bo-
ven het 100?
2. Hoeveel bedraagt de Tarra en het Netto gc-
wigt van 875 fö Bruto tegen 5 @ Tarra in
het 100?
Aanmeiking. Wanneer men let op de uitdruk-
king: Tarra boven het 100 of Tarra in het 100.
zal men in de hewerking dezer en der volgende
voorbeelden geene fouten maken: immers Tarra
hoven het 100 geeft te kennen, dat men de Pon-
den gewigt, die men per 100 Pond toegeeft of
krijgt bij de 100 voegen en dan dat getal tot
loö in betrekking (tellen moet; daarentegen
geeft Tarra in het 100 te kennen, dat men de
Ponden Tarra per 100 eerst van 100 moet aftrek-
ken