Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 46 )
§ 23. RABAT-REKENING.
P-
Men vindt de verklaring van dezen regel in
DE GELDERS Cijferboek , de zes en veertigfte Les.
VOORBEELDEN TOT OEFENING.
1. Iemand is fchuldig te betalen over een jaar
lago Gulden: wanneer hij deze fom ter-
ftond wil voldoen, mits Rabanerende 5 ten
honderd 'sjaars, hoeveel zal hij dan moe-
ten betalen?
3. Wanneer een ander fchuldig is te betalen
over een jaar 1625 Gulden, en hij die fchuld
.dadelijk begeert afcedoen, mits te Rabat-
teren 6 pCt. 'sjaars, hoeveel geld zal hij
dan moeten tellen?
3. Men begeert eene fchuld van 775 Gulden,
die men over een jaar, moet voldoen, ter-
ftond te betalen, onder beding van 8 perCt.
te Rabatteren;. hoeveel zal men verpligt zijn
dadelijk te tellen.?
4. Iemand koopt voor 2550 Gulden koopwaren,
onder beding, om deze fom overeen jaar te
voldoen: zoo hij echter liever terftond beta-
len wilde, mits Rabatterende 6 perCt., hoe-
veel zou hy dan dadelijk moeten tellen?
5. Wanneer men eene fom van 1275 Gulden,
die men over een jaar verpligt is te betalen,
terftond wil voldoen, mits Rabatterende 6
perCt., hoeveel zal men dan moeten tellen?
6. De Heer K heeft gekocht voor 1828 Gulden
zyden ftolFen: wanneer hij deze fom eerst
over ecH jaar verpligt is tè voldoen, maar
dezelve dadelijk begeert te betalen, mits
Ra-