Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
lp. Iemand heeft eene fom van 1500 Gulden uit-
ftaan tegen pCt. 'sjuars, eene looi van
I2C0 Gulden tegen pCt. 'sjasrs, en nog
eere andere fum van jóoo Gulden tegen
4I pCt. 'sjaars: kunt gij wel uurekenen,
hoeveel interest hem deze kapitalen te za-
men ieder jaar opbrengen ?
20. Als het eerstgenoemde kapitaal, in het voor-
gaande voorbeeld, uitltaat voor 3 Jaren
7 Maanden, hec tweede \oor 5 Jaren 3 Maan-
den , en het derde voer 7 jaren 8 Maanden
14 Dagen, hoeveel interest zal'dan elk eer
gezegde kapitalen, gedurende de genoemde
tijden, kunnen opleveren, en hoe\eel zul-
len de interesfen van de drie- veri'chillende
kapitalen gezamenlijk bedragen?
SI. Wanneer men een kapitaal heeft uitftsan^
dat in een jaar 44 Gulden interest kan op-
brengen , hoeveel zal daarvan de interest
bedragen in 7 Maanden 18 Dagen?
23. En hoeveel zou men van dat zelfde kapitaal
aan interest bekomen in 9Maanden 24 Dagen ?
23. Kunt g'y ook uitrekeni.n hoe groot het be-
doelde kapitaal zelf zijn moet, wanneer gij
weet, dat hetzelve tegen pCt. 'sjaars
is uitgezet?
24. Dirk 3 Pieter en Korneii: hebben gezamen-
lijk eene fom van 24000 Gulden op' interest
fban, tegen 4? pCt. 'sjaars: wanneer Dirkt
aandeel bedraagt § van het kapitaal, Pieters
aandeel J en Kornelis de rest toekomt y
hoeveel interest ontvangt ieder dan bij het
einde van elk jaar ?
% 23..