Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 43 )
42. Bast'mn heeft voor I Jaar huishuur moeten
betalen 35 Gulden: wanneer hij nog | Jaar
in zijn h:uis blijft wonen, hoeveel zal dan
nog de huur voor dien tijd bedragen ?
§ 22. interest - rekening.
Thans willen «wij u den Regel pan Drhëtt
op gevallen van onderfcheiden aard , in het da-
gelijklche leven voorkomende, nader leeren toe-
pasfcn. Al dadelijk zullen wij ons bij de Interest-
Rekening bepalen, waaromtrent gij de noodige
verklaring vinden kunt in de gelders Cijferboek,
de zes en veertlgfte Les.
voorbeelden tot oefening.
1. Hoeveel bedraagt de jaarlijkfche interest van
350 Gulden tegen 5 ten honderd 'sjaars?
2. Hoeveel interest geeft een kapitaal, groot
2425 Gulden, in een jaar, tegen 4 pCt.'sjaars?
3. Hoe veel interest moet men in een jaar ont-
vangen van 7So Gulden, tegen 4 pCt. 's jaars ?
4. Wanneer men van iemand 825 Gulden leent
voor een jaar, tegen pCt. 'sjaars, hoe-
veel interest zal men dan bij het einde des
jaars moeten betalen ?
5. Hoeveel bedraagt de interest van 1275 Gul-
den in een jaar, tegen 4I pCt. 'sjaars?
6. Hoeveel bedraagt de jaarlijkfche interest
van 1575 Guld. teg. pCc.'sjaars ?
7 .----24CO
■ 1980 —^- 6
9.----795--53---
10. Wanneer men iemand eene fom gelds leent
voor den tijd van 3 Jaren 5 Maanden, tegen
4 pCt.