Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 41 )
gedeelte van denzei ven den tijd van 6 uren,
en, ora de helft van den nog tc bewandelen
weg achter den lug te kiijgen, heeft hij 9
uren noodig gehad: als hij, door vernioei-
jenis verpligt zijnde, om op de helft van
het dan nog overgeblevene eind wegs eeni-
gen tyd rust te nemen, begeerig is te weten,
welk gedeelte van den gehaeleh weg hij npg
af te leggen heeft, hoe zou hij zuiks dan
behooren uit te rekenen ?
9, Hoe zoudt gij het getal vinden, waaraan
?5 * 9,^ gedeeld door gelijk is?
10. Hoeveel bedraagt S^l + 9| — (35 gedeeld
door 2) C*)?
11. Hoeveel bedraagt 7J ójf — Gl x
12. Kunt gij wel f'Gulden tot Cents'maken?
13. Zeg mij nu eetjs, hoe veel üncen en Loo-
den i Poud bedraagt.
14. En hoe zoudt gij | Pond tot Oneen, Loo»
den en Wigtjes maken?
15. Hoeveel Mudden en Schepels bedraagt
Last? -
16. Hoe zo'.'dc gij I Vat tot Kannen en Maa:jcs
maken?
17. Beproef nu eens of gij | Jaar tot Maanden
maken kunt.
18. Hoeveel Maanden en Dagen bedraagc J Jaar?
19. Welk gedeelte van eene Maand bedragen
5 Dagen ?
20. Kunt gij mij ook zeggen, welk deel van een
Jaar 3 Maanden lo Dagen uitmaken?
21. Zeg
f*) Men dieat hierbij in acht tc nemen, dat 3J, vóór dat
dc aftrekking gekhiedt , door 2 moet gedeeld worden : het is
daarom, dat tlie twee getallen tusfehen haakjes geplaatst zijn,
c 5