Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 40 )
« ftl. DE ^OOFDREGEI-EN DER. REKENKUNDE MET
GEWONE BREUKEN DOOR ELKANDER, BENE-
YENS DE TOjgPASSlNG DEZEIJ. BREUKEN.
j. Als Jan eenen appel in vier gelijke ftukken
heeft gefneden, en hij geeft aan Hendrik,
Pieter en ChristUan', zijne fpeelmakkers,
elic I part van den'appel, welk.deel houdc
hij dan voor zich zeiven nog over ?
s. Als men een ftuk land zoodanigerwijze on-
der vier perfonen, ^dilf, Willem 3 Leen.
dm en Hermanus verdeelen moet, dat yidolf
I deel, WtlJem mede Leenden | en Her-
manus de rest van het land bekomt, welk
deel fchiet er dan voor Hermanus over?
Hoeveel verkrijgt men tot antwoord, wan-
neer men |i 75, I en 3I te zamen telt en
van de komende fom jj -}- -,1 aftrekt ?
4. Wanneer men eene nalatenichap onder zes
perfpnen, A, B, C, D, E en F, op zulk
eene wijze verdeelen moet, dat A voor zijn
aandeel verkrijgt jJ, B C | thj D J deel,
en dat het overblijvende deel gejijkelijk tus-
fchen E en F moet verdeeld worden, —
welk gedeelte zullen die perfonen dan ieder
van de nalatenfchap bekomen?
5, Hoeveel bedraagt x ^ x | ?
'6. Hoeveel bedraagt ? maal de helft van 6| ?
7, Als men van eenen boom eerst afzaagde | deel,
en dan nog de helft van het gedeelte dat
overgebleven was, welk gedeelte van den
boom zou er dan nog blijven liggen?
' Jatf wandelt raar eene plaats, welke op
genen aanmerkelijken afftand van zijne woon-
plaats vgfwijderd is \ hij befteedt over het ^
' ■ ■ g?"