Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 ) .
17-Zeg mij, hoeveel drie vierde, vijf elfde,
negen vijf en twintigfte, acht vijftiende,
zes een en dertigfte en negen vier en zcs-
tigfte te zamen bedragen.
18. Zeg mij de fom van ^f, il,, jl, en
19. Beproef nu nog of gij ii|, 13,«,
ïöils zamen tellen.
SD. Hoeveel bedraagt 6i + 9} + Sjf + 7-,!-f- 10-p
§ 16. AFTREKiaNG DER. GEWONE BREUKEN.
i. Men begeert het verfehil te weten tusfchcn
I en I, — zoudt gij dat kunnen vinden?
CL. En hoe veel bedraagt hec verfehil tusfchen
i en I?
3. Trek nu eens ^ van l.
4. Zeg mij het verfehil tusfchen cn {ï.
5. Hoe groot is het verfehil tusfchen en
6. Zoudt gij wel ij van kunnen aftrekken?
7. Maar hoe zoudt gij i'van | aftrekken?
8. Kunt gij mij zeggen ï hoe groot het verfehil
is tusfchen ^ en
9. En weet gij ook het verfehil tusfchen if en
10. Bereken eens, hoe groot het verfehil is tus-
fchen en 3§.
II. En nu eens, hoe groot het verfehil is tus-
fchen ,1 en
12. Maar hoe trekt gij 6,| van 255? af?
33. Zou het niet moeijelijker zijn, om 24I van
385^ aftetrekken? — hoe zoudt gij dit vcr-
rigten ?
14. Hoe veel bedraagt 9; — ?
35. Bereken eens, hoe groot het verfehil is tus-
fchen 46g en 14;^.
16. Kunt gij mij hec verfehil zeggen ittsfchen
9i|en2ï? < I
y § 17.