Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 ) .
9. Zoudt gij ook dc volj^ende breuken oncfef
gelijke noemers brengen kunnen? rej ïlj
éU sis en
§ 15. zamektelling deiugewone breuken.
«
1. Kunt gij J jen f te zamen tellen?
ü. Maar x, | en 1 dan?
3. Gij móest eens voor mij zamen tellen yfj yZ^
* it f»f\ 3
13 9 TJ TZ'
4. Nu eens ü, yl, rl en
5. Jan moet ri, ïI, en ^ te zamen tellen:
boe zoudt gij zulks verrigien?
6. Tel te zamen Ji, j!, é^, gf en H.
7. Beproef eens of gij wel . .
en jlf te zamen kunc tellen.
8. Nu moest gy eens ^ j | en J te zamen teijen.
9i Hoeveel bedraagt i, f, il en i^?
JO- En hoeveel i, is 4?
11. Hoeveel bedraden de vofgende breuken tc
zamen? ^f, vf, en
12. Kunt gu iU il) 175? ^ en rf- zamen
telien ?
13. Korneii: heeft het ook reeds zoo ver in dc
Rekenkunde gebragt, dat hij in de zamen^
telling der gewone breuken gekomen is;
hij moest eens voor zijnen Vader zamentel-
. len tI, if, 5m .7 en 4: zoudt gij
zulks ook kunnen verrigten?
34, Men begeert tc weten, hoeveel f,
TK» 551 59 en tc zamen bedragen: "kunr
gij dit wel uitrekenen ?
15. tel te zamen: xf, 7I en ló^j.
ló. Kunt gii if, SJI, pjj en ic§ wel za-
men tellen ?
C i7.