Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 31 )
deeiige vcrdeeling , gelijk wij gezien hebben,
vele voordeden in de veffchillende berekeningen
oplevert, moet het nogtans voor elk, die eenige
vorderingen van aanbelang in de' Rekenkunde
maken wil, van' gewigt befchouwd worden,
om den aard en de behandeling der gewone
breuken naar behóoren te leeren kennen. Zon-
der hier veel van de nuttigheid der'gewone breu-
ken optegeven, z;al het vervolg -van ons werk
genoegzaam doen zien, dat dezelve bij voort-
during van zeer veel nut blijven,'en hét is ons
voorgekomen, dat de behandeling derzelve niet
langer dan tot hier moest uitgefteld worden.
Om de bewerking der navolgende Hoofdrege-
len der Rekenkunde met geifone breuken wel te
leeren verdaan, leze men het Bierde Hoojddeel
uit 'OE GELDERS Ctjferlsek.
§ 12. TELLING DER. GEWONE BREUKEK.
1. Beproef eens of gij de volgende breuken uit-
•Ipreken kunt: i, i, ï, ï|, j^, f, i.
2. ;Spreek eens uit f, f, i?, en
S. En hoe moet men de volgende breuken uit-
fpreken? .1, [S, ff, 2|, 7!.
4. Zeg mij nu eens, hoe dè volgende breuken
worden uitgefproken, als: 185:;, p-Jj, 27iiS,
4M en ' '
5. Schrijf eens met getalmerken, een vierde,
drie achtfte, vijf elfde, zeven negen' en
twintigfte, en zeven vier en zesciglte.
6. Nu eens vyf en twintig acht en tachtigfle,
zeven honderd vier en dertig vier duizend
twee honderd zeven en negentigfte.
7. Kunt gij wel een twee duizend" negen hon-
derd Z8ven en twintigfte fchrijven?
§ 13.