Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C so )
weg van ongeveer igiooccco Geographie-
fche Mijlen moet afleggen, hoeveel zulke
Mijlen gaat dezelve dan voort in den tijd
van 1 Uur ?
20. Als de Zon in den cirkel, waarin wij de-
zelve van de Aarde zien ^ eene plaats be-
flaat van ga Minuten, en die cirkel gelyk
moet getteld worden met de lengte van den
weg, dien de Aarde in een Jaar moet af-
leggen , dat is, met ongeveer 131000000
Geographiefche Mijlen, zoo is de vraag,
hoeveel zulke Mijlen de afftand der verst
verwyderde punten van den rand der Zon,
in eene regte lijn, bedraagt, dat is, hoe
lang de middellyn der Zon zijn zal?
cl. Het is bekend, dat, ingeval de middellijn
van eenen Cirkel 7 bedraagt, de omtrek
van denzelven ongeveer 22 zijn moet: kunt
gij naar deze vergelijking, uit de zoo even
gevondene lengte ih Geographiefche Mijlen
' van de middellijn der Zon, derzelver om-
trek wel berekenen?
22. Als I Geographiefche Mijl 7410 Ellen groot
is, hoeveel Ellen bedraagt dan de halve/
omtrek der Zon ?
23. Wanneer men 5000 Ellen voor een uur gaans
ftellen kan, hoeveel uren zou men dan wel
werk hebben, om den halven omtrek der
- Zon", dat is, van den eenen tot den ande-
ren kant derzelve, te voet af te leggen?
DE HOOFDREGELEN DER REKENKUNDE MET
GEWONE BREUICEN.
Schoon onze nieuwe Maten, Gewigten en
Munten, tiendeelig zyn verdeeld, en deze tien-
dee-