Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 28 )
volgende ftukken land, die hij tot de vlas-
en aardappelen teelt bezigen moet, als; een
ftuk, groot 2 Bunders 75 vierkante Roeden,
tegen 204 Gulden r Bunder, een ftük, groot
3 Bunders 8 vierkante Roeden, tegen 195
Gulden i Bunder, i Ituk, groot 4 Bunders
75 vierkante Roeden, tegen 215 Gulden
I Bunder, en een Huk, groot 5 Bunders
6 vierkante Roeden 50 vierkante Ellen, te-
gen 207 Gulden i Bunder-: ssoudt gij dit'
ook wel kunnen uitrekenen?
rt. Wanneer men de beide eerstgenoemde ftuk-
ken lasd, in het voorgaande voorbeeld
voorkomende, met aardappelen bepoot, en
men, na de uirroeijing, kan berekenen,
dat men van elke. fiO vierkante. Roeden iio
Zakken aardappelen bekomen heeft, hoe-
veel Zakken hebben dan dc gezegde ftuk-
^ ken land opgeleverd ?
12. Als nu de aardappelenboer voor i Zak aard-
appelen, bij den verkoop, ontvangt j Gul-
den 40 Cents, en hij kan berekenen, dat hij
voor onkosten van poten, wieden, uitroei-
jen enz., behalve de huur, lieetc moeten
betalen 673 Gulden 75 Cents, hoeveel heeft
hy dan met de gezegde aardappelen gewon-
■ nen of verloren ?
13. Hoe- veel Gouden Dukaten moet ipen beta-
len voor 526 Ponden rundvleesch, wanneer
' I Pond kalfsi'leesch kost 70 Cents, en 5
Ponden rui^dvleesch zoo veel waard zijn
als 3 Ponden kalfsvleesch.?
ï4. Een zaagmolenaar koopt 35 boomen voor 25
Zilveren Rijders het ttulc: wanneer bij de-
zelve tot plankc.i zaagt en hem 9 bobmen
ie-