Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 27 )
m 2. — 9Ö ffi, NO. 3. — 125 », 4. —
130 ffl, en NO. 5. — 135 ffi: wanneer hij
deze boonen heefc ingekocht voor 95 Cents
hec ËB, en na dezelve gebrand te hebben
weder verkoopt voor i Gulden ao Cents hec
Êg, hoeveel heeft hij dan in het geheel ge-
, wonnen of verloren, zoo hij bevindt, dac
er 13 ffl op de partij is ingebrand?^
6. De Heer N. heeft eene'koe gekocht om te
vetweijen : wanneer hij voor dezelve, nog
mager zijnde, betaalt 85 Gulden 35 Cents,
voor de weijing tot aan den flachttijd 9
Zilveren Rijders, nog 2 Gulden 25 Cents
aan onkosten, — en hy bevindt, dat de koe
aan den balk weegt .306 ffi, op hoeveel komt
hem dan i ffi te liaan, in aanmerking ne-
mende, düt hij voor huid en fmeer 36 Gul-
den ontvangen heeft?
7. Men koopt 25 Lasten a6 Mudden tarw tegen
345 Gulden het Last: als men de waarde
vVn die partij met Gouden Dukaten wil be-
talen, die ieder 15 Cents opgeld doen, hoe-
veel Dukaten zal men dan moeten tellen?
8. Als een koopman moet betalen voor 26 Varen
25 Kannen wijn 494 Zilveren Rijders i Gul-
den 50 Cents, hoeveel Vaten zal dan een ander
koopman, volgens evenredige waarde, kun-
nen ontvangen voor 1295 Zilveren Rijders?
y. Wanneer Jan in den tijd van 4 weken wint
4 Gouden Dukaten, hoevee! Gulden kan
Fieter dan winnen in 9 Weken, wannee*
het loon van Jan tot dat van Fieisr flaat als
1 tot 3?
IC. Hendrik moet voor zyn' vader uitrekenen,
hoeveel de jaarlijkfche huur bedraagt van de
vol-