Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C =5 )
10. Voor 12 Mudden 4 Schepels betaalt, men 145
Gulden 25 Cents, hoeveel kosten, volgens
de^en prijs, 38lasten 19 Mudden 6Schepels?
11. Wanneer men voor 25 Zilveren Rijders i Gul-
den 85 Cents koopen kan 50 Zakken 6 Sche-
pels aardappelen , hoeveel Zakken J^an men
dan koopen voor 156 Gouden Dukaten 4 Gul-
den 70 Cents?
12. Men betaalt voor het vervoeren van eenige
koopwaren naar eene plaats, die 26 Mijlen
70 Roeden verwijderd ligt» 2 Zilveren Rij-
ders I Gulden 5o"Cents, hoeveel moet men,
naar die zelfde belooning, voor gelijke vracht
betalen, wanneer men dezelve 125 Mijlen
95 Röeden vervoert?
13. Voor 4 Oneen 5 Looden 6 Wigtjes 5 Kor-
rels betaalt men 3 Gulden 40 Cents: reken
eens uit, hoeveel men, naar de gezegde ver-
gelijking, moet betalen voor i Pond 8 Oneen
6 Looden 8 Korrels?
14. Men koopt een liuk land, groot 6 Bunders
8 vierkante Roeden, voor 5485 Gulden 50
Cents." wanneer men nog een ander ftuk
land, dat 8 Bunders 75 vierkante Roeden
inhoud heeft, naar evei.redizheid der groot-
te, tegen gelijken pri;s aanbiedt, hoeveel
zal men dan vour dat land moeten betalen?
15. Tot het beleegen eener kamer heeft men een
vloerkleed noodig, dat 48 vierkante Ellen
36 vierkante Palmen groot is: wanneer men
voor 1 vierkante El 50 vierkante Palmen be-
talen moet 2.Zilveren Rijders, hoeveel be-
draazt dan de pri;s van .et gezegde kleed ?
16. Hoeveel bedraagt de waarde van een ftuk
hoat, dat io83 Kubiek Pa!m.en 640 Kubiek-
B 5 Dui-