Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 ) .
Cents: zeg mij eens hoeveel men voor n
dergelijke kalveren zou,±oeten belleden?
5 Héndrik levert een vatje boter van 25 ffi
voor 8 zilveren Dukaten: tegen hoeveel be-
rekent hij'aldus i ffi?
6. Leenden heeft ^oor pen weeshuis afgeleverd
16 Vaten melk^ en 'daar voor' in rekening
gebragt so zilveren Rijders 1 Guld. 50 Cents:
kunt gij -wel uitrekenen voor hoeveel hy
" I Kan bezorgd heeft?
7. "Wanneer men 290 Gulden moet betalen'voor
I Last 12 Mudden tarw, hoeveel Lasten
kan men dan koopen voor 120C.0 Gulden?
.8. Als een wijnkooper voor 2 Vaten 54 Kan-
nen rooden wijn ontvangt 145 Gulden , hoe-
veel Vaten kan bij dan afleveren voor 2625
Gulden?
9, Een westphaalsch koopman in-hammen heeft
aangenomen om 250 hammen te leveren : wan-
neer deze hammen, door elkander gerekend,
ieder 882 Oneen we^en, vraagt men,
hoe veel §g die hammen zaraen bedragen ?
10. Wanneer een arbeider in 2 maanden i week
en 3 dagen verdient 57 Gulden, hoe lang
zal die arbeider, volgens het gezegde loon,
moeten werken om 228 Gulden te verdienen ?
11. Als eenige perfonen eene gracht van 28 Roe-
den lang graven in den tijd van 4 weken
5 dagen, hoe lang zullen dan diezelfde
gravers, met gelijken fpoed arbeidende,
werk hebben, om eene gracht van gelijke
breedte en'diepte 168 Roeden lang te maken?
12. De Heer L. beeft- met zeker kapitaal, dat
hij aan een andtr geleend had, in den tijd
van 2 jaar 5 maanden gewonnen 578 Guld.:
hoe