Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
05 )
om 5 Mijlen of 50C0 Ellen te voet afteleg-
gen , hoeveel uren zou men dan wel noo-
dig hebben, om van Rotterdam naar Alk-
maar te wandelen?
10. Men heeft in een pakhuis liggen 125 Vaten
50 Kannen wijn. Wanneer men van dezé
hoeveelheid aan A. afleverde 6 Vaten 25 '
Kannen, aan B. 25 Vaten 8 Kannen, aan
C. 2 maal zoo veel als aan A, en eindelijk
aan D. 30 Vaten 5 Kannen ^ — zoo is 1°. de
vraag, hoeveel Vaten er nog zouden over-
blijven, en 2°., wanneer men de waarde
van de Kan tegen 75 Cents rekent, hoe-
veel dat dan nog de waarde zoude beloo-
pen van die overblijvende Vaten?
Ui Maar wanneer men den prijs van de afgele-
verde Vaten mede rekent tegen 75 Cents
de Kan, hoeveel Guld» heeft men dan voor
al die Vaten ontvangen ?
12- Kunt gij mij ook zeggen, hoe veel Zilveren
' Rijders men noodig zou gehad hebben, om
de gevondene fom Gulden, in hot voor-
gaande voorbeeld, te kunnen voldoen?
13. Vier broeders hebben gelijkelijk onder elkan-
der te verdeelen 175 Bunders 84 vierkante
Roeden weiland: men begeert te weten
hoe veel ieders aandeel bedraagt, — 2°. hoe
veel Gulden ieder jaarlijks van zijn aandeel
zal verkrijgen, wanneer zij kunnen rekenen,
dat elke Hunder hun 57 Gulden vrij geld
'sjaars aan huur opbrengt?
14. Wanneer iemand een jaarlijksch inkomen heeft
van 1200 Gulden,'en hij verteert wekelijks
f Zilveren Rijders, — hoeveel houdt bij
dan