Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 ) .
5- De Heer K. is aan den Heer V. fchuldig
2561 Gulden 56 Cents, en geeft hem op
rekening aoo Gouden Dukaten, die ieder
2 Stuivers boven den gewonen koers doen ,
zoodat in dit geval de Dukaat 5 Guld. 35
Cents waardig is: kunt gij nu wel uitreke-
nen, hoeveel hij nog fchuldig blijft?
6. De rest betaalt hij, na verloop van eenigen
tijd, met Dukatons of Zilveren Rijders: zeg
mij eens, hoe veel zulke ftukken hij daar-
toe gebezigd heeft.
7. Een koopman verkoopt aan den Heer O.
2500 Ponden koffijboonen, aan den Heer Z.
1200 Ponden, aan den Heer K. 1500 Pon-
den, en 'aan den Heer M. 800 Ponden; hy
heeft bij den inkoop voor deze waren moe-
ten betalen 80 Cents voor het Pond, en
levert de gezegde partijen af voor 85 Cents
het Pond: men vraagt, hoeveel deze koop-
man op die vèrfchillende partijen gewonnen
heeft?
8. Een graanhandelaar verkoopt van eene partij
tarw, groot 25 Lasten 16 Mudden 5 Sche-
pels, aan den Heer N. 18 Lasten 2g Mud-
den, en vermeerdert, na verloop van wei-
nige dagen, de rest weer met 29 Lasten 8
Mudden 4 Schepels: men vraagt, hoe groot
de partij, na de gezegde vermeerdering,
geworden is?
9. De afitand van Rotterdam tot Leüjden be-
draagt 26 Mijlen la Roeden en 2 Ellen, vaa
Legden rot "Haarfen 26 Mijlen 94 Roeden,
en van Haarlem tot Alkmaar 28 Mij>n 83
Roeden en 3 Ellen: wanneer men nu er-
onderftellen mag, dat men x uur werk heeft
om