Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 14 )
reken eens uit, hoeveel Gulden hem één
Mud kost.
15. Zoudt gij ook kunnen uitcijferen, hoeveel
de genoemde Heer, volgens de opgegevene
waarde van 25 Mudden 4 Schepels voor
één Schepel heeft moeten betalen?
16. Vier perfonen moeten gelijkelijk onder elkan-
der verdeelen eenige ftukken land, die te za-
men groot zijn 25 Bunders 8 vierkante Roe-
den: zeg mij eens, hoe groot ieders aan-
deel is.
17. Men begeert eenen hoop turf, groot 825
Kubiek-Ellen 24 Kubiek-Palmen, in 8 hoo-
pen af te deelen: bereken eens, hoe groot
elk van die hoopen zijn zal.
S 6. DE TOEGEPASTE HOOFDREGELEN DOOR
ELKANDER.
ï. De Heer N. betaalt aan den Heer G. 256
Guld. 25 Cents, aan den Heer W. 136 Guld.
50 Cents, aan den Heer K. 58 Guld. en
aan den Heer M. 97 Guld. 5 Cents, alles
uit eene beurs, die 625 Guld. in zich be-
vat: zeg mij eens, hoe veel er nog in de
beurs overig blijft?
fl. Men begeert te weten, hoe veel Gulden 25
Zilveren Dukaten, 36 Zilveren Rijders en
22 Gouden Dukaten te zamen bedragen:
kunt gy dat wel uitrekenen?
3. Hoe veel zakken Guldens bedraagt eene fom
van 2569 Gulden 75 Cents?
4. Wanneer men 1798 Gulden 36 Cents met
zakken Rijksdaalders of Zilveren Dukaten
betalen wil, hoe veel zulke zakken zal men
daartoe noodig hebben/'
5. De