Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ï3 )
§ 5. VERDERE UITBREIDING DER TOEGEPASTE
DEELING.
I. Kunt gij wel 85 Cents tot Stuivers maken?
а. Maak nu eens 2784 Cents tot Kwart-Gulden?
5. Hoe zoudt gij van 3858 Cents Halve Gulden
maken? /
4. Hoe veel Drieguldens bedragen 2817 Cents?
5. Hoe veel Zilveren Dukaten zou nlea vaor
3871 Cents kunnen verwisfelen ?
б. Wanneer men eene beurs had met 8670 Cents ,
hoeveel Zilveren Rijders zou dan die beur»
waardig zijn?
7. Maar wanneer men u verzocht om eene fom
van 18540 Cents tot Gouden Dukaten te
maken, hoe zoudt gij dan aan dat verzoek
voldoen ?
8. Kunt gij wel 8178750 Minuten tot Jaren
maken ?"
9. Hoe veel Graden bedragen 287400 Seconden?
10. Hoe maakt men 8780 Mudden of Zakken
tot Lasten ?
11. Wanneer 5 perfonen te zamen gekocht had-
den 24 Lasten 5 Mudden tarw, hoeveel zou
dan ieder voor zijn aandeel moeten hebben ?
12. Men ontvangt 85 Vaten 25 Kannen olie,
welke partij in 5 deelen moet afgedeeld
worden: reken eens uit, hoeveel ieder deel
bedraagt.
13. Kunt gij mij wel zeggen, hoe veel de lengte
eener lijn moet bedragen, die, 6 malen geno-
men zijnde, 17 Mijlen 19 Roeden lang is?
14. De Heer H. koopt bij den graanhandelaar
C. 25 Mudden 4 Schepels tarw, en moet
daar voor betalen 463 Gulden 55 Cents:
' re-