Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 12 )
te fpannen , zou men eene lengte noodig
hebben van 16789 Ellen: hoe veel Mijlen
zou de affcand van twee plaatfen bedragen,
die 4 ms'cn zoo ver van elkander verwij-
derd Isgen?
18. Een koopman levert aan den Heer T. 2 Va-
ten 25 Kannen wijn: wanneer hij nog aan
6 andere perfonen ieder eene gelijke hoe-
veelheid wijn bezorgen moet, hoeveel va-
ten heeft hij dan in het geheel afgeleverd ?
19. Men heeft op eenen zolder liggen 10 Las-
ten 25 Mudden tarw: hoe veel Lasten zou
eene partij bedragen, die 6 raaien zoo groot
was?
ao. Men weegt op eene fchaal 5258 Ponden
8 Oneen ijzer: wanneer men nog op 8 an-
dere fchalen eene gelijke hoeveelhéid weegt,
hoeveel heeft men dan in het geheel ge-
wogen .?
ai. Wanrteer men voor een brood 35 Cents
moet betalen, hoeveel Gulden kosten dan
25 zulke brooden?
22. Als- een Mud tarw verkocht wordt voor
15 Guld. 25 Cents, hoeveel Gulder« kosten
dan, volgens denzelfden pajs, 28 Mudden?
23. Keetje, de huishoudfter van den Heer B.,
moet den melkboer 25 Kannen 5 Maatjes
melk betalen: kunt gij haar wel zeggen,
hoeveel Gulden zij hem fchuldig is, wan-
neer zij voor eene kan 6 cents betalen moet ?
24. Wanneer men voor een Bunder land 8cx3
Gulden betaalt, hoeveel kosten dan naar
dien prijs 5 Bunders 88 i'-ierkante Roeden?
§5.