Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( " )
а. Hoeveel Cents bedragen 19 Stuivers ?
3. Wanneer men u verzocht, om 25 Kwart-
Gulden tot Cents te maken, zoiult gij dati
wel aan dat verzoek kunnen voldoen ?
4. Hoe veel Cents bedragen 35 Halve Gulden ?
5. Kunt gij wel 58 D/ieguldens'tot Cents maken?
б. Men begeert te weten, hoe veel Cents 88
Zilveren Dukaten uitmaken: kunt gij zulks
wel uitcijferen?
7. Zou het niet moeijelijker zyn, om 156 Zil-
veren Rijders tot Cents tc maken: hoe zoudt
gij zulks verrigtcn?
8. Zeg mij nu eens, hoeveel Cents 46 Gouden
Dukaten uitmaken?
9. Hoe veel Uren bedragen 3 Maanden 25 Da-
gen 8 Uren?
10. Hendrik heeft den ouderdom bereikt van 10
Jaren 125 Dagen: kunt gij wel uitrekenen,
hoeveel Uren die ouderdom bedraagt?
11. Hoe maakt gij 45 Graden 25 Minuten 45
Seconden tot Seconden?
12. Hoe veel Seconden bevat ecnen cirkelboog
van 35 Graden 40 Minuten 25 Seconden?
13. Hoe veel Mudden bedragen 25 Lasten?
14 Kunt gij wel 12Ó Lasten 12 Mudden tot
Mudden brengen?
15 Beproef nu nog eens of gij wel Lasten
9 Mudden tot Mudden maken kuot.
16, Als men eenc uitdeeling van laken doen
wilde, en aan één' perfoon 2 Ellen 5 Pal-
men toegefchikt had, hoe veel zou men
dan wel noodig hebben, om die uitdeeling
tot 12 perfonen uitteftrekken.?
J7. Om van de Haarlemfche groote kerks-toreti
tot de Amfterdamfche AVestertoren eene jijn
te