Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C lo )
Mudden 8 Schepels verkoopen, hoeveel
Mudden zullen er dan nog blijven liggen ?
17. Wanneer twee menfchen den volgenden ou-
derdom bereikt hebben, namelijk, de eene
25 Jaren 4 Maanden 28 Dagen, en de an-
dere 56 Jsren 2 Maanden 25 Etegen, hoe-
veel i6 dan het verfchil van den ouderdom
dezer beide lieden?
18. Hoe groot is bet verfchil tusfchen 15 Jaren
ó Maanden 18 Dagen 23 Uren 16 Minuten
56 Seconden en 25 Jaren 7 Maanden 9 Da-
gen 10 Uren 25 Minuten en 30 Seconden.
19. Van eenen cirkelboog, die 25 Graden 6 Mi-
nuten 25 Seconden lang is, trekt men eenen
> boog van 15 Graden 35 Minuten 56 Secon-
den af: hoe lang is de boog,die overfchiec?
NB. Men houde hierbij onder ^t oog3 dat hier
Graden bedoeld vorden ^ waarvan de 400
eenen cirkel uitmaken.
20. Van een fl.uk land, dat i Bunder 25 Vier-
kante Roeden 60 Vierkante Ellen groot is,
begeert men een Ituk aftefcheiden, dat 75
Vierkante Roeden bevat, hoe veel Vier-
kante Roeden zal het overblijvende gedeelte
uitmaken?
21. Men heeft eenen hoop turf, die 2j8 Kubiek-
Ellen 70 Kubiek-Palmen inhoudt; wanneer
men van dezen hoop 166 Kubiek-Ellen 375
Kubiek-Palmen verkoopt, hoeveel zal'er
dan nog overblijven?
§ 4-
VERDERE UITBREIDING DER TOEGEPASTE
VERMENIGVULDIGING.
I. Ja"i heeft 16 Stuivers in zijnen fpaarpot:
"hoeveel Cen:s bedraagt dit?