Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8 )
§ 3. VERDERE UITBREIDING DER TOEGEPASTE
AFTREKKING.
1. Jan heeft in zijnen fpaarpot 2 Gulden 8
Cents en Hendrik in den zijnen 4 Gulden
2 Cents: hoeveel heeft Hendrik meer dan Jan ?
2. Wanneer men wilde weten, hoeveel Cents
de Zilveren Rijder meer waard is dan de
Zilveren Dukaat, zoudt gij zulks dan wel
kunnen berekenen? — en hoe zoude gij dat
doen?
3. Van eene fom van 260 Gulden 25 Cents wordt
betaald 59 Gulden 58 Cents: hoe groot blijft
de overfchietende fom? — en als men van
die rest nog betaalt 28 Gulden 27 Cents,
hoeveel houdt men dan nog over?
4. Van een ftuk laken, dat Ellen 8 Palmen
lang is, wordt afgefneden 12 Ellen 9 Pal-
men : hoe lang blijft nog de rest van dat ftuk ?
5. Drie plaatfen liggen in eene regte Unie zoo-
danig, dat dé afftand van de twee verst
verwijderde bedraagt'10 Mijlen 200 Ellen,
en van de twee digtst bij elkander gelege-
ne 2 Mijlen 50 Roeden: hoe ver liggen de
twee andere plaatfen van elkander?
6 De Itcden Brielle en Rotterdam liggen op
eenen afftand van 22 Mijlen 30 Roeden
6 Ellen van elkander verwijderd, Rotterdam
. cn 'sGravenhage liggen op eenen afftand van
21 Mijlen 23'Roeden: hoeveel grooter is
de afftand van Rotterdam tot den'Briel dan
van-Rotterdam tot 'sGravenhage?
7. Wanneer men van 56 Ponden 5 Oocen 6 Lon-
den thee verkoopt 25 Ponden 8 Oneen,
hoeveel bedraagt dan nog de rest?
8. Hoe^