Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 ) .
Dagen: hoeveel Jaren bedragen deze getal-
len te zamen?
16. Men heeft eenen cirkelboog van 25 Graden
15 Minuten 15 Seconden, een' van ló Gra-
den 45 Minuten 58 Seconden, een* van 38
Graden 16 Minuten 20 Seconden, een' van
18 Graden 30 Minuten 25 Seconden, en een'
van 10 Graden 35 Minuten: hoeveel Gra-
den maken deze fommen te zamen ?
17. Een landman begeert te weten, hoeveel Bun-
ders de volgende ftukken land te zamen be-
dragen, als: een ftuk groot 2 Bunders 25
vierkante Roeden, een Huk groot 4 Biin-
ders 16 vierkante Roeden, een ftuk groot
6 Bunders 96 vierkante Roeden, een ftuk
groot 8 Bunders 8 vierkant« Roeden, en
een ftuk groot i Bunder 85 vierkante Roe-
den: kunt gij zulks wel uitrekenen?
iS. Men heeft vier onderfcheidene vloerkleeden
van de volgende grootte, als: een van 25
vierkante Ellen 16 vierkante Palmen, een
van 36 vierkante Ellen 25 vlerkante Palmen,
een van 16 vierkante Elfen 10 vierkante Pal-
men, cn een van 28 vierkante Ellen 36 vier-
kante Palmen: hoe groot z'yn deze 'kleeden
te zamen?
19. De inhoud van cenige fteenen wordt «Idu»
opgegeven: N«*. i. bevat 216 Kubiek-Pal-
men 219 Kubiek Duimen, N". 2. bevat .348
Kubiek-Palmen 628 Kubiek-Duimen, N**. 3.
bevat 1825 Kubiek Palmen 538 Kubiek-Dui-
men, en ]N°. 4. bevat 2 kubiek Ellen 785
Kubiek Palmen 698 Kubiek-Duimen; hoeveel
bedraagt de inhoud van deze vier fteenen
te zamen?
A 4 § 3.