Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6 ) .
hoeveel deze graanhandelaar weder heeft
afgeleverd.
11. Een melkboer verkoopt dagelijks aan Mcjuf-
vrouw M. 2 Kannen 5 Maatjes melk, aan
Mejufvrouw H. 3 Kannen, aan Mejufvrouw
Z. I Kan 5 Maatjes, aan Mejufvrouw G.
4 Kannen: hoeveel Kannen melk bedraagc
de verkoop van dien melkboer aan de vier
genoemde jufvrouwen lederen dag ?
12. Den grutter verkoopt aan Hendrika, zijn
buurmeisje, 4 Koppen 5 Maatjes grutten,
aan Jan, den boodfchapjongen van den fmit
R. 8 Koppen 6 Maatjes, aan Chruje^ dc
dienstmeid van Vrouv^f D, 6 Koppen 1 Maat-
jes ; voorts Iaat hij bezorgen bij Mejufvrouw
V. 13 Koppen 6 Maatjes, en bij Mejufvrouw
Z. 24 Koppen: wilt gij mij nu eens zeggen,
hoeveel Koppen bij in alles verkocht heeft ?
13. Hoe zoudt gij de" volgende getallen te za-
men tellen , a!s: 4 Vaten 35 Kannen, 6 Va-
ten 8 Kannen , 56 Vaten a6 Kannen, ló Va-
ten 9 Kannen, 10 Vaten 8 Kannen?
14 In de brouwerij van den Heer B. worden op
zekeren dag befteld voor den-Heer K a Va-
ten bier, voor den Heer L. 2 Vaten 25 Kan-
nen, voor den Heer S. 24 Vaten, voor den
Heer M. s Vaten 75 Kannen, en voor den
Heer C. 50 Kannen: hoeveel Vaten bedraagt
du te zamen?
15. Jan, Bendrik , Kornel't: en P/V/fr, vier broe-
ders, hebben den volgenden ouderdom be-
reikt, namelijk: Jan is oud 16 Jaren5Maan-
den 7 Dagen, Hendrik 14 Jaren 9 Maanden
8 Dagen, Aor««//; 10 Jaren 7 Maanden 19
Dagen, en Piettr 6 Jaren 7 Maanden 20
Da-