Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cs)
middag aan Hendrika^ het jongfte dochter-
tje van vrouw T., die regt tegen over den
winkel woonde, 2 Looden 5 Wigtjes thee,
aan Banna, Ce dienstmeid van Mejufvrouw
P. 18 Looden, aan Grietje, de fchoonmaak-
fter van Mevrouw E., 4 Oneen 5 Looden,
aan Chriftiaan, die voor moederlief wei
eens meer boodfchappen deed, i Ons 8 Loo-
den. Dit een en ander had zij wel op haar
winkelleitje aangeteekend, maar zij wiide
ook gaarne weten, hoe veel zij in het ge-
heel verkocht had, en hiermede wist zij
geen raad, zoudt gij haar wel hebben kun-
nen helpen als gij bij haar geweest waart ? —
En hoe zoudt gij zulks gedaan^hebben ?
8. Iemand ontvangt de volgende partijen vlas:
waarvan N°. i weegt 2703 Ponden, N". 2 —
4825 Ponden 5 Oneen, N°. 3 — 2556 Pon-
den 9 Oncen,N°. 4 —J8coPonden,N°.5 —
625 Ponden 7 Oneen: hoeveel bedragen de-
ze partijen te zamen ?
9. Een kor'enkooper ontvangt van den landman
K. 2 Lasten 25 Zakken tarw, van den land-
man M. s Lasten 14 Mudden, van den
landman R. 4.Lasten 10 Mudden, van den
landman Z. 2 Lasten 8 Zakken 5 Schepel;:,
en van den landman G. i Last 16 Mudden
8 Schepels: hoe veel Lasten heeft die ko-
" renkooper in het geheel ontvangen?
10. Van deze partij verkoopt hij weder aan den
Hcer.L. i Zak, aan den Heer M. 5 Sehe-
pels, aan den Heer K. 2 Mudden 5 Sche-
pels, aan den Heer H. 3 Mudden, äan den
Heer W. 8 Zakken, en aan den Heer T.
15 Mudden 5 Schepels: reken nu eens uit,
A3 hoe